Over ons

Medical Event Assistance ( MEA)  is gespecialiseerd in het leveren van professionele medische zorg op evenementen.

Ons bedrijf staat voor professionaliteit tijdens de inzet op alle soorten events. Denk hierbij aan grootschalige festivals, dance events, beurzen, sportwedstrijden, concerten en kleinschalige events. 

Door de brede kennis en professionele materialen kunnen wij ons makkelijk aanpassen in elke situatie.

Tijdens een evenement zijn wij vaak zichtbaar aanwezig. Hierdoor kunnen uw bezoekers ons makkelijker aanspreken en houden we de vraag voor zorg laagdrempelig voor een ieder. 

Wij denken graag met u als organisator mee. Wij nemen de medische verantwoordelijkheid volledig uit uw handen. 

In de voorbereidingsfase van een evenement maken wij het medische draaiboek op zodat u deze kunt toevoegen aan de grote papiermassa. Wij zullen onze inzet bepalen aan de hand van een risicoanalyse en de vergunningseis. Dit alles doen we natuurlijk in overleg met u als opdrachtgever.

Tijdens een groot evenement zullen onze medisch coördinatoren en of teamleiders meerdere keren aansluiten bij het veiligheidsoverleg tussen alle diensten. Hierdoor houden we de lijntjes kort en weten we wat er speelt bij andere diensten. Alle coördinatoren dan wel teamleiders zijn opgeleid hoe te handelen tijdens een GRIP situatie

MEA heeft korte lijnen en goed contact met het GHOR, gemeentes en de veiligheidsregio's om de inzet van onze hulpverleners in goede orde te laten verlopen.